Fotografie galerie

rekonstrukce

projekce

inženýring

stavby

Rekonstrukce

V případě rekonstrukcí a úprav objektů jsme schopni zajistit tyto služby:

  • podrobné zaměření objektu, vytvoření pasportu objektu
  • stavebně-technický průzkum objektu
  • průzkumy vlhkostních poměrů a zasolení zdiva
  • statické posouzení stávajících konstrukcí