Fotografie galerie

rekonstrukce

projekce

inženýring

stavby

Úvodem

Vítejte na stránkách naší firmy. REPRINSTA s.r.o. sídlí ve městě Valašské Meziříčí a nabízí své služby v oblastech stavebnictví, jenž daly podnět i názvu firmy: rekonstrukce staveb, projekční činnost, inženýrská činnost a provádění staveb.

O firmě

Firma Reprinsta s.r.o. byla založena a zapsána do obchodního rejstříku u Krajského obchodního soudu v Ostravě dne 13. května 2010. Hlavním cílem naší práce je zajistit rychlé a kvalitní služby přípravy staveb, zpracování a koordinace zhotovování projektové dokumentace s odbornými útvary, zajištění dodavatelské stavební činnosti formou inženýringu nebo případně vlastní realizace.

Mezi náplň naší práce patří také:

  • projekce odstraňování staveb nebo jejich částí
  • provádění částí projektové dokumentace s vysokou technickou náročností s nároky na vyšší odbornou způsobilost v souladu se svou autorizací
  • řízení skupiny projektantů nebo odborných týmů tvůrčích technických specialistů
  • vedení příslušné dokumentace
  • zajištění autorského dozoru pro stavby
  • zajišťování provozních návazností, časových průběhů, popř. rozpočtů

Ing. Petr Vašíček (*1978), absolvent VUT Fast Brno - obor pozemní stavitelství, autorizovaný inženýr pro pozemní stavby.

Naší prioritou je pro nás vysoká kvalita práce, technická, architektonická a estetická úroveň stavebního díla a samozřejmě spokojenost zákazníka.