Fotografie galerie

rekonstrukce

projekce

inženýring

stavby

Projekce

Naše firma s pozicí generálního projektanta Vám zajistí zpracování projektové dokumentace od prvotního zadání až po finální projekt pro stavební povolení popř. ohlášení stavby. Pracujeme jak na drobných objektech, které spadají do zákonné povinnosti zpracování projektu, tak i na větších rodinných a bytových domech. Dílčí projektové soubory zpracujeme i jako subdodávku pro stavby velkého rozsahu. Kompletní projekční servis je zajištěn pružnou spoluprací s partnery v těchto oblastech:

  • statika konstrukcí
  • statika ocelových konstrukcí
  • posouzení radonu v podloží
  • geologický průzkum
  • hydrologický průzkum a řešení objektů zařazených do vodohospodářského stavebního řízení
  • elektroinstalace-silnoproud, slaboproud
  • rozvod tlakových médií
  • vytápění
  • vzduchotechnika a klimatizace
  • požárně technické zabezpečení