Fotografie galerie

rekonstrukce

projekce

inženýring

stavby

Inženýring

Nabídka našich služeb v oblasti inženýringu je následující:

1. nabídka provádění projekční inženýrské činnosti:
  • výkon autorského dozoru při zpracování projektové dokumentace
  • zajištění vyjádření dotčených orgánů a správců sítí v rámci územního a stavebního řízení vedoucí k vydání územního a stavebního povolení
  • odborné poradenství pro oblast pozemního stavebnictví
  • posouzení a zpracování průkazu energetické náročnosti budovy
2. nabídka provádění stavební inženýrské činnosti
  • výkon stavebního a technického dozoru stavebníka v oblasti pozemní stavby – zděné objekty
  • odborné vedení stavby – vykonávání funkce stavbyvedoucího